เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
No Gift Policy [9 ธันวาคม 2565]
มอบบ้านผู้สูงอายุยากไร้ ให้นายเหน่ง รักษา ม.1 [7 ธันวาคม 2565]
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 [5 ธันวาคม 2565]
มอบบ้านนายวิทวัส ชั้นเชิง ม.8 ต.ปัถวี [3 ธันวาคม 2565]
พิกุลเกมส์ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 [2 ธันวาคม 2565]
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (Thailand Rabies Awards 2022) [30 พฤศจิกายน 2565]
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ2566 [28 พฤศจิกายน 2565]
นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ได้รับปีกฝนหลวงพิเศษ [18 พฤศจิกายน 2565]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [18 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [18 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 135 รายการ)