เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 4
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 10
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 34
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 178
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2