messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัถวี2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
2 มีนาคม 2564
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวีและนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 103
19 กุมภาพันธ์ 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
19 กุมภาพันธ์ 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี เขตที่1 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 14
19 กุมภาพันธ์ 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี เขตที่2 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] โดย : adminเปิดอ่าน : 6
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1