เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
30 ธันวาคม 2564
insert_drive_file อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 29
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมที่ดิน เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 26
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 28
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 28
27 เมษายน 2564
photo เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 97
27 เมษายน 2564
photo เรื่อง ผลการเรื่องตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
5 เมษายน 2564
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 95
15 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะทาย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 146
15 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
8 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง การรับรองความจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 144
3 มกราคม 2564
photo คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 140
2 มกราคม 2564
photo แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำลปัถวี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 150
2 มกราคม 2564
photo แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะทาย poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 119
31 ธันวาคม 2563
photo คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 211
1 ธันวาคม 2563
photo กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 122
1 ธันวาคม 2563
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี เฉพาะราย (ฉบับที่ 4) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 183
1 ธันวาคม 2563
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี เฉพาะราย (ฉบับที่ 3) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 181
1 ธันวาคม 2563
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี เฉพาะราย (ฉบับที่ 2) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 148
28 ตุลาคม 2563
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 127
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2