messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัถวี
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสมมัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัญสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1