messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 41
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 50
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1