เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ชื่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัถวี
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ชุมชนที่ ๑๒ บ้านคลองเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ชุมชนที่ ๑๑ บ้านอกพกพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ชุมชนที่ ๑๐ บ้านทุ่งด่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ชุมชนที่ ๙ บ้านคลองขวางพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ชุมชนที่ ๘ บ้านหินลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ชุมชนที่ ๗ บ้านโป่งโรงเซ็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ชุมชนที่ ๖ บ้านทัพนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ชุมชนที่ ๕ บ้านหนองสลุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ชุมชนที่ ๔ บ้านนาไทร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ชุมชนที่ ๓ บ้านมะทาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ชุมชนที่ ๒ บ้านปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ชุมชนที่ ๑ บ้านทุ่งบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1