messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ควบคุมภายใน
find_in_page การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบปรามาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลปัถวี
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นางสาวลดาวัลย์_พงศ์ภัณฑารักษ์ | เปิดอ่าน : pageview24