ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทร. 0 3960 0191 โทรสาร 0 3960 0192
E-mail : webmaster@pattawee.go.th