บันทึกเทปถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดย สทท.จันทบุรี

บังคมบรมบาท วรราชทศมินทร์ รวมใจไทยทั่วถิ่น ถวายพระพรพระภูมี พระราชสมภพ เวียนบรรจบครบดิถี สืบราชจักรี เกษมศรีนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า..เทศบาลตำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี

บ่ายนี้มีคำตอบ..ชุมชนต้นแบบปลูกพืชแบบอินทรีย์

ชุมชนต้นแบบ ปลูกพืชแบบอินทรีย์ นำศาสตร์พระราชามาใช้ดีกว่าทำแบบเคมีหลายเท่า กับ อรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ปัถวี จ.จันทบุรี และ รัฐไท พงศ์ศักดิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี จ.จันทบุรี