รับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย 2562

วันที่ 27ธันวาคม 2562 นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้ารับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

โครงการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ได้จัดกิจกรรมโครงการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลปัถวี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และ มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการแยกขยะแบบครบวงจร ในช่วงพิธีการได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานวันพ่อ 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยนายประชุม ศรีงาม และ นายสราวุธ พงษ์สวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เวลา 09.00 น. โดยมีพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปัถวี นำโดย นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลปัถวี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค

เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลปัถวี ได้ลงพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค หมู่ 6 บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาเยือน

ประเพณีลอยกระทง 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง และในช่วงค่ำมีการประกวดนางนพมาศ ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นำโดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ โดยมีนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

ตักบาตรเทโว 2562

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปัถวี ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวอำเภอมะขาม ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอมะขาม จำนวน 26 วัด รวมพระภิกษุสงฆ์จำนวน 169 รูป ณ บริเวณถนนสุขาภิบาล1 ตลอดสาย ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) จนถึงวัดมะขาม

1 2 3 19