เทศบาลตำบลปัถวีรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล