รับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย 2562

วันที่ 27ธันวาคม 2562 นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้ารับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

โครงการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ได้จัดกิจกรรมโครงการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลปัถวี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และ มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการแยกขยะแบบครบวงจร ในช่วงพิธีการได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานวันพ่อ 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยนายประชุม ศรีงาม และ นายสราวุธ พงษ์สวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เวลา 09.00 น. โดยมีพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

1 2 3 8