เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลปัถวีได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนซอยลุงเคน หมู่ที่ 6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

28 กันยายน 2563