ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายเนินตัก – นาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี กว้าง 5 เมตร ยาว 419 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,095 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 กันยายน 2563