วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“อยู่ปัถวี สุขทุกวัน”

คำขวัญเทศบาลตำบลปัถวี

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ระกำหวานรสเลิศ เพลิดเพลินน้ำตกชำปาง ดินแดนช้างป่าปัถวี”