ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปัถวี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

รับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย 2562

วันที่ 27ธันวาคม 2562 นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้ารับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

โครงการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ได้จัดกิจกรรมโครงการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลปัถวี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และ มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการแยกขยะแบบครบวงจร ในช่วงพิธีการได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานวันพ่อ 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยนายประชุม ศรีงาม และ นายสราวุธ พงษ์สวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เวลา 09.00 น. โดยมีพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปัถวี นำโดย นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลปัถวีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลปัถวี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค

เทศบาลตำบลปัถวี นำโดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลปัถวี ได้ลงพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค หมู่ 6 บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาเยือน

ประเพณีลอยกระทง 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง และในช่วงค่ำมีการประกวดนางนพมาศ ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายเนินตัก – นาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี กว้าง 5 เมตร ยาว 419 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,095 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายเนินตัก – นาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี กว้าง 5 เมตร ยาว 419 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,095 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง การปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลปัถวีได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนซอยลุงเคน หมู่ที่ 6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาเทศบาล

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่