ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัถวี นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปัถวี

1 2